Home » Hebrew Books: שש מאות החלונות by אוריה באר
Hebrew Books: שש מאות החלונות אוריה באר

Hebrew Books: שש מאות החלונות

אוריה באר

Published August 11th 2014
ISBN :
Kindle Edition
242 pages
Enter the sum

 About the Book 

גיבורת הסיפור שש מאות החלונות, משחזרת פרק עגום ונוגע ללבבחייה. בהיותה ילדה יהודיה בתקופת השואה, הוסתרה במנזר שמרניונוקשה. כשסירבה להמיר את דתה, נדרשה לעבוד בפרך בניקוי חלונותהמנזר, עד לאפיסת כוחות.לעת זיקנה מגיעה אנה, גיבורת שביס עם כוכבMoreגיבורת הסיפור שש מאות החלונות, משחזרת פרק עגום ונוגע ללבבחייה. בהיותה ילדה יהודיה בתקופת השואה, הוסתרה במנזר שמרניונוקשה. כשסירבה להמיר את דתה, נדרשה לעבוד בפרך בניקוי חלונותהמנזר, עד לאפיסת כוחות.לעת זיקנה מגיעה אנה, גיבורת שביס עם כוכב אדום, לבית החוליםשבו כיהנה בעבר כאחות הראשית, שם היא פוגשת את מחליפתהבתפקיד, שמגוללת את סיפור עברן וצובעת אותו בצבעים שוניםמאלה שזכרה. סיפורו של אהרון קמינסקי, סוחר ווילונות ממולחששהה זמן רבה מדי בבית הוריו של המספר בסיפור האורח, מובאמפיה של האם וחושף רגשות חבויים של קנאה וצרות עין, אך גם שלהשלמה וסליחה. אוריה באר יודע לספר סיפור, ציין פעם הסופר נתן שחם. ואכן,סיפורים אלה, ורבים אחרים בקובץ הסיפורים הקצרים המובא •