Jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie? Poradnik adwokata

Jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie? Poradnik adwokata

ieńczenie sprawy rozwodowej nie musi oznaczać wcale końca zmagań byłych małżonków. Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia kolejna, równie ważna kwestia, jaką jest podział majątku. Majątek to wszystko, co przez małżonków zostało zgromadzone na przestrzeni okresu trwania małżeństwa. Z reguły proces podziału majątku odbywa się już po zakończonej sprawie rozwodowej. Dopiero wtedy istnieje możliwość złożenie nowego wniosku o podział majątku. Taka sprawa odbywa się w sądzie rejonowym.Co dokładnie wchodzi w skład wspólnego majątku? Kiedy można zwrócić się do sądu z wnioskiem o podział majątku i kto opłaca taką sprawę? Jak wygląda przebieg takiej sprawy i ile ona trwa?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżeństwa

By rozpocząć staranie się o podział majątku, trzeba na samym początku dokładnie rozeznać się w różnicy pomiędzy majątkiem wspólnym małżeństwa a majątkiem osobistym każdego z małżonków. Do majątku wspólnego, który może być przedmiotem podziału, należą wszystkie dobra (bez względu na ich cenę), które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Zostały zakupione zarówno przez obu małżonków, jak i przez jednego z nich. Co ważne, w skład majątku wchodzą również takie elementy jak pieniądze, które zarabiamy z tytułu stosunku pracy lub te które zarabiamy z tytułu majątku wspólnego. Co ciekawe, nawet środki, które są zaewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w trakcie małżeństwa stanowi wspólnotę.  Wszystkie dobra oraz prawa majątkowe nabyte przed rozpoczęciem małżeństwa należą do jednego z małżonków i nie mogą być przedmiotem sporu.

Kiedy należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o podział majątku?

Ze względu na fakt, że podczas trwania małżeństwa obie strony stanowią całość gospodarczą, nie istnieje żadna możliwość wystąpienia do sądu o podział majątku wspólnego. Taki wniosek można złożyć do sądu rejonowego dopiero w momencie, gdy otrzymamy od sądu orzeczenie o rozwodzie. Warto jednak mieć na uwadze, że wniosek o podział majątku stanowi dość kosztowny proces, za który opłata wynosi 1000 złotych. Jeśli jednak zostanie złożony zgodny wniosek o podział majątku, cena ta spada do 300 złotych. Zgodny wniosek to taki, w którym obie strony małżeństwa są zgodne co do szczegółowego podziału majątku i posiadają stosowny plan.

Ile trwa postępowanie o podział majątku?

Co do zasady, jeśli wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o zgodny podział majątku, sprawa powinna być bardzo szybka. Generalnie, długość tego typu spraw zależy ściśle od skomplikowania oraz zaawansowanie składu majątku małżeństwa. Jeśli nie istnieje żadna nić porozumienia pomiędzy stronami, taki proces może trwać niezwykle długo, czasem nawet kilka miesięcy.

Więcej informacji na temat podziału majątku po rozwodzie otrzymasz na stronie krakowskiego adwokata: Adwokat Kraków – podział majątku

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *