Zaniżone odszkodowanie OC – jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zaniżone odszkodowanie OC - jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zaniżanie odszkodowań wypłacanych w ramach OC jest standardową procedurą ubezpieczycieli. Nie oznacza to jednak, że osoby poszkodowane w kolizji czy wypadku muszą zgadzać się z taką decyzją. Szansą na wywalczenie wyższego odszkodowania jest odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, które sporządzone w odpowiedni sposób może przynieść zamierzony efekt.

Jak ubezpieczyciele zaniżają OC?

Standardem jest wypłata odszkodowania, które nie zawsze wystarcza na naprawę pojazdu czy koszty leczenia osób poszkodowanych w zdarzeniu. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają koszty naprawy pojazdu biorąc pod uwagę najniższe stawki za robociznę czy wyceniają szkodę na podstawie części zamiennych. Każdy właściciel pojazdu doskonale wie, że również ogólna wartość posiadanego samochodu jest niższa dla ubezpieczyciela niż wskazują na to średnie stawki krajowe. Niektóre wady pojazdu pojawiają się nawet po wykonaniu powierzchownej naprawy po kolizji – kto wówczas ma zapłacić za usunięcie szkód?

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela – jak napisać?

Każda osoba poszkodowana w kolizji czy wypadku ma prawo do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Można to zrobić maksymalnie do 3 lata od dnia zdarzenia, nawet jeśli odszkodowanie zostało już wypłacone. W tym celu należy napisać pisemne odwołanie, które musi zawierać dane osoby pokrzywdzonej oraz dane towarzystwa ubezpieczeniowego. Niezbędne jest podanie numeru polisy OC, danych dotyczących zdarzenia czy numeru decyzji ubezpieczyciela. Najważniejszą częścią jest uzasadnienie odwołania – poszkodowany musi napisać, dlaczego nie zgadza się z wysokością przyznanego odszkodowania. Informacje można uwiarygodnić poprzez dołączenie do wniosku faktur za naprawę pojazdu, ekspertyzę rzeczoznawcy, aktualne cenniki części zamiennych lub oryginalnych, a także dokumentację fotograficzną. W odwołaniu warto powołać się na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy odwołania?

Wielu ubezpieczycieli odrzuca roszczenia poszkodowanych – nie oznacza to jednak, że mają się oni zgodzić z sytuacją. Jeśli faktycznie ubezpieczyciel powinien wypłacić wyższe odszkodowanie to warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy odszkodowawczej zajmującej się pozyskiwaniem dopłat do odszkodowań. Firmy takie zapewniają pomoc prawną i reprezentują interesy klienta, mogą być również zainteresowanie tzw. odkupieniem szkody. Wówczas poszkodowany otrzymuje do ręki dodatkowe pieniądze i nie musi się więcej martwić sprawą – o dopłatę w sądzie będzie walczyła już firma, której przekazał swoje roszczenia.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *