Zwolnienie z akcyzy za samochód – zasady w roku 2021

Zwolnienie z akcyzy za samochód - zasady w roku 2021

W 2021 roku mieliśmy do czynienia z istotnymi zmianami w związku z podatkiem akcyzowym. 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie rozporządzenie, które ma uszczelnić luki w prawie akcyzowym – ważne zmiany zaszły m.in w kwestii zwolnienia z akcyzy za samochód osobowy. Niestety, prawdopodobnie przełoży się to na wzrost cen samochodów sprowadzanych z innych państw.

Podatek akcyzowy za samochód – ważne nowe regulacje od 1 lipca 2021 

Wiele osób sprowadzając samochód do Polski próbowało na różne sposoby uniknąć płacenia podatku akcyzowego. W związku z tym Ministerstwo Finansów stworzyło projekt rozporządzenia, które weszło w życie 1 lipca ma uszczelnić tzw. lukę akcyzową. Najistotniejszą zmianą, jaka weszła w życie jest to, że podatek akcyzowy będą musiały opłacić nawet te osoby, które będą chciały zmienić kategorię swojego pojazdu – z samochodu ciężarowego na samochód osobowy. Zanim dokonamy zmian w dowodzie rejestracyjnym pracownicy urzędu skarbowego dokonają analizy, mającej na celu sprawdzenie, czy należy zapłacić akcyzę za dany pojazd. Zmiany regulacji uderzą przede wszystkim w dostawców i handlarzy samochodami. Dotychczas sprowadzali oni do Polski samochody ciężarowe i dostawcze, a następnie (już w naszym kraju) zmieniali ich kategorię na samochody osobowe. Stracą jednak także klienci, przez wprowadzone zmiany sprowadzenie pewnych pojazdów do Polski będzie dużo droższe niż przed 1 lipca.

W związku z tymi zmianami przerobienie samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie miało żadnego sensu. Nie unikniemy w ten sposób zapłaty należnego podatku akcyzowego. Jak podaje Ministerstwo Finansów zmiany w związku z akcyzami na samochody były konieczne, skarb państwa tracił z tytułu wspomnianych “przeróbek” nawet ponad 30 milionów złotych.

Inne istotne zmiany

Nowe regulacje dotyczą również systemu uzyskiwania, a także cofnięcia zezwoleń akcyzowych. Umożliwi to licznym podmiotom prowadzenie działalności na podstawie posiadania stosownych zezwoleń akcyzowych, nawet jeśli dany podmiot będzie miał pewne zaległości podatkowe. Jest jednak jeden warunek – jest nim złożenie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

Zmiany dotkną nie tylko osoby sprowadzające samochód z zagranicy, ale również posiadaczy danego pojazdu. One również będą musiały uiścić akcyzę w urzędzie skarbowym. Warto pamiętać o tym, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających typ pojazdu z ciężarowego  na samochód osobowy powstanie z dniem wykonania tej czynności. O dokonaniu zmian konstrukcyjnych będziemy musieli powiadomić Starostę lub Prezydenta Miasta.

Więcej ważnych informacji na temat podatku akcyzowego i kto jest z niego zwolniony znajdziesz pod linkiem: www.tbekspert.pl/zwolnienia-z-akcyzy-na-samochod

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *