Jak działają firmy skupujące szkody OC?

Jak działają firmy skupujące szkody OC?

Jeżeli chodzi o proces skupy odszkodowania OC to charakteryzuje się on prostotą i szybkością.

Na czym polega odkup szkody OC?

Odkup szkody OC polega na sprzedaży innej firmie prawa do ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Praktyka ta jest coraz częściej stosowana. Szacunkowo można powiedzieć, że około 90 procent firm podejmuje się takich działań. Natomiast, aby odkup szkody OC mógł dojść do skutku, to dana szkoda powinna zostać rozliczona na podstawie kosztorysu. Jeżeli tak się nie stanie to nie ma możliwości dokonania sprzedaży szkody w kancelarii.

Jaki rodzaj szkody OC jest możliwy do sprzedania?

Otóż jedynie dwa rodzaje szkody OC można sprzedać, a zalicza się do nich szkody komunikacyjne oraz szkody majątkowe.

Jak w praktyce wygląda sprzedaż szkody OC?

Jak już powyżej zostało powiedziane, sprzedaż szkody OC może zostać dokonana wyłącznie na podstawie kosztorysu. W związku z tym zadaniem klienta jest dostarczenie takiego dokumentu do firmy, według którego szkoda była likwidowana. W następnej kolejności firma przedstawia klientowi kwotę, którą należy zapłacić w zamian za odkupienie szkody. W sytuacji, gdy klient zgodzi się na proponowaną kwotę przez firmę to zostaje podpisana umowa w formie cesji wierzytelności. Umowa cesji wierzytelności polega na przeniesieniu praw. Na jej mocy cesjonariusz nabywa wierzytelność, która dotychczas przysługiwała cedentowi. Należy także zaznaczyć, że klient w takim przypadku musi zgodzić się na z góry proponowaną zgodę.

Jakie korzyści niesie ze sobą sprzedaż szkody OC?

Do korzyści związanych ze sprzedażą szkody OC należy zaliczyć w szczególności takie kwestie jak:

  • możliwość uzyskania większego odszkodowania
  • możliwość uzyskania świadczeń w krótszym czasie, ponieważ otrzymanie pieniędzy jest możliwe nawet po 72 godzinach
  • pominięcie dodatkowych formalności i opłat

Jak wygląda sytuacja po wypłaceniu pieniędzy?

Po wypłaceniu pieniędzy poszkodowany ma obowiązek jeszcze rozliczyć się z urzędem skarbowym. Kancelaria oczywiście zapłaci zaliczkę za podatek, ale poszkodowany ma obowiązek dodatkowo w swoim zeznaniu rocznym uwzględnić dane zawarte w formularzu PIT-11. Formularz zostanie przesłany przez kancelarię. W niektórych sytuacjach zdarza się również tak, że po wypłaceniu pieniędzy klient w dalszym stopniu może być zobowiązany do stawienia się sądowego w roli świadka zaistniałego zdarzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy kancelaria nie jest w stanie dojść do konsensusu z ubezpieczycielem. Aczkolwiek nie zdarza się to dość często.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *