Odkup odszkodowań przez specjalistyczną firmę – na czym to polega i jak działa?

Odkup odszkodowań przez specjalistyczną firmę - na czym to polega i jak działa?

Nie każdy poszkodowany decyduje się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, albo wstępowanie na drogę sądową. Do tego potrzebne są bowiem środki finansowe, sporo czasu. Często wiąże się to także z dodatkowymi skomplikowanymi procedurami i dłuższym czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Sensownym rozwiązaniem w takiej sytuacji okazać się może zgodnie z art. 511 kodeksu cywilnego odkupienie roszczeń odszkodowawczych.

Odkup odszkodowań przez specjalistyczną firmę – jak to przebiega?

Warto podkreślić, że odkup odszkodowania następuje w oparciu, o cesję wierzytelności. Oznacza to, że roszczenie poszkodowanego, czyli jego uprawnienie do wyższego odszkodowania w związku z wystąpieniem szkody w majątku, traktuje się jako własność. Cały ten proces z reguły przebiega szybko i sprawnie. Konieczne jest wykonanie kilku kroków. Pierwszym z nich jest wysłanie kosztorysu, a także innych posiadanych dokumentów, takich jak np. wycena pojazdu, do wybranej firmy odszkodowawczej. Następnie firma odszkodowawcza XPRIME analizuje przedstawione dokumenty i przedstawia kwotę, za jaką możliwe jest odkupienie odszkodowania. Weryfikacja jest bardzo istotna, ponieważ firma odszkodowawcza określa, czy możliwe jest odkupienie odszkodowań. Jeśli zdecydujemy się na ich sprzedaż, wówczas podpisywana jest umowa cesji wierzytelności, następuje przekazanie gotówki.

Odszkodowania, które mogą być odkupione

Należy wspomnieć także, jakie odszkodowania kwalifikują się do ich odkupienia przez specjalistyczne firmy. Umowa cesji wierzytelności w przedmiocie odkupu odszkodowań odbywa się tylko w zakresie szkód rzeczowych. Jeśli chodzi o szkody osobowe, to są to osobne procedury. Omawiany odkup odszkodowania będzie więc możliwy np. w przypadku szkody związanej z pojazdem, czy mieszkaniem. Taka procedura możliwa jest również, kiedy osoba poszkodowana nie jest już właścicielem określonego majątku. Jeśli samochód został sprzedany, a były właściciel ubiega się o odkup odszkodowania, musi on jedynie dostarczyć firmie odszkodowawczej umowę potwierdzającą sprzedaż pojazdu. Warto pamiętać, że odkupienie odszkodowania jest dozwolone także wtedy, gdy nie naprawiono jeszcze określonego majątku, np. samochodu. Istnieje także termin, jakim objęta jest możliwość skorzystania z tej procedury. Od danego zdarzenia nie mogło minąć 3 lata.

Odkup odszkodowań przez specjalistyczną firmę – korzyści dla sprzedającego

Co zyskuje osoba, która korzysta z procedury zawartej w art. 511 kodeksu cywilnego? Może ona uzyskać wyższe odszkodowanie. Możliwe jest również otrzymanie świadczeń w znacznie krótszym czasie. Dodatkowo umożliwia to ominięcie zbędnych formalności i opłat. Jest to więc bardzo korzystna opcja dla osoby poszkodowanej.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *